„Podróż Ergo Sum” to wystawa zbiorowa laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Naszym zadaniem było stworzenie katalogu i materiałów promocyjnych nawiązującego do idei kuratorskiej. Projektując, czerpaliśmy inspiracje z procesu podróży rozumianej jako próba archiwizacji doświadczeń. Nawiązaliśmy do dzienników, w których notujemy codzienne przemyślenia.

Koncept kreatywny katalogu nawiązuje bezpośrednio do myśli przewodniej wystawy. Projektując, czerpaliśmy inspiracje z procesu podróży rozumianej dosłownie, jak i metaforycznie – jako próba analizy siebie samego, archiwizacji, własnych doświadczeń. Elementy stałe – mapy, informacje, symbolizujące fizyczny proces przemieszczania się, wzbogaciliśmy o autorskie dopiski i uwagi, reprezentujące poziom myśli, autorefleksji.

Chcemy, by interakcja z odbiorcą poprzez rozwiązania projektowe zachęcała do bardziej aktywnego odbioru sztuki.

Monochromatyczna forma katalogu oraz ostatnie puste strony miały w końcu zachęcić do ingerowania w jego treść, zapraszać do współtworzenia i nanoszenia własnych przemyśleń, rysunków i komentarzy, które mogą pojawić się zarówno po obejrzeniu wystawy, jak też długo po niej.

Miastom, oceanom i wszystkim innym punktom na mapach chcieliśmy nadać różnorodne, subiektywne znaczenia, ukryte przesłania twórców. Motywy graficzne zaczerpnięte zostały z kartografii. Symboliczne odcinki drogi przewijają się przez katalog przecinając strony, a mapy na rozkładówkach rozdziałowych przedstawiają fikcyjne kontynenty morza i miejsca. Paginacja w całym katalogu została pokazana niczym współrzędne geograficzne.

Zakres prac

– katalog
– materiały promocyjne online/offline

Klient: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Agencja: Hopa Studio
Projekt manager: Maria Lengren
Art director: Piotr Hołub
Projektant: Łukasz Pachałko
Motion design: Łukasz Pachałko
Zdjęcia materiałów firmowych: Piotr Hołub
Koordynator projektu: Magdalena Kąkolewska
Koordynacja produkcji: Maja Wolniewska, Aleksandra Dobrowolska-Grobel
Redakcja katalogu: Maja Wolniewska, Janusz Heller, Michał Janowski, Anna Palacz
Kurator wystawy: Inés Ruiz Artola