Uselab jest strategiczno – doradczą spółką świadczącą usługi z zakresu service design, product design, research, experience strategy & design, graphic design, IT development.

To najbardziej doświadczona firma tego typu w Polsce, dysponująca największym interdyscyplinarnym zespołem, składającym się z UX designerów, service designerów, badaczy, grafików.

Ponieważ od samego początku w brief i naszych rozmowach z klientem przewijał się głównie człowiek i doświadczenia wiedzieliśmy, że musimy uciekać od technologii, skupić się na emocjach i znaleźć sposób, żeby przedstawić je w nowej identyfikacji. Najtrudniejsze z naszej perspektywy było znalezienie takiego symbolu, który pokazywałby mnogość ludzkich doświadczeń (smutku, radości, uśmiechu, bólu, zdziwienia, złości, miłości, pożądania, rozczarowania, spokoju, etc).

Obserwując ludzi zdaliśmy sobie sprawę, że emocje to także sposób w jaki ludzie komunikują się ze sobą. To swoisty język, który pozwala przekazać pewne komunikaty umieszczone w kontekście doświadczeń danego człowieka. Język, który nie zawsze i nie dla każdego jest zrozumiały. Język, którego uczymy się całe życie.

Na bazie tych obserwacji zaprojektowaliśmy identyfikację w oparciu o proste, abstrakcyjne symbole reprezentujące język ludzkich emocji. Symbole, które na pierwszy rzut oka będą znajome a jednak nieco inne, wymagające skupienia, empatii, czasu żeby je zobaczyć, odczytać, zrozumieć.

Posługując się tymi znakami wskazujemy ważne z punktu widzenia człowieka emocje i doświadczenia. Tak powstał system, który z równym powodzeniem sprawdza się w materiałach drukowanych, fizycznych obiektach, produktach cyfrowych, fotografii, odzieży i wnętrzach.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji logo postanowiliśmy pokazać, że firma Uselab potrafi z ogromu tych doświadczeń, emocji, symboli dostrzec te, które są istotne dla zadowolenia klienta i sukcesu projektu. Jak pod lupą, jak pod mikroskopem, jako podzbiór najważniejszych w danym kontekście.

Uzupełnieniem identyfikacji jest seria zdjęć osób związanych z Uselab wykonanych przez Annę Boychev. Swym reportażowym i swobodnym charakterem podkreślają one wiarygodność i cel marki jako firmy nastawionej na człowieka.

W 2015 roku za projekt otrzymaliśmy srebrny miecz w konkursie Klubu Twórców Reklamy w kategorii identyfikacja wizualna/online.

Zgłoszenie online www.ktr.pl